Creeper
11
Drowning
1
Fall
8
Fire
9
Firemonster
4
Lava
1
Monster
9
Ocelot
12
Skeleton
10
Slider
6
Total
82
Valkyrie
6
Zombie
5