Creeper
1
Fire
1
Firemonster
2
Monster
5
Pigzombie
1
Skeleton
1
Total
13
Valkyrie
2