Creeper
6
Firemonster
1
Monster
2
Skeleton
1
Slider
2
Total
17
Valkyrie
4
Zombie
1